Zarejestruj nowe zgłoszenie lub zaloguj się jeśli posiadasz kontoIm dokładniejszy opis, tym szybciej będziemy w stanie ustalić i naprawić usterkę

Jeśli chcesz wysłać załączniki to dołącz go do złoszenia i opisz odpowiednio
Wybierz pliki...


Lokalizacja urządzenia
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji działań wynikających z obsługi gwarancyjnej i serwisowej przez ATLANTIC POLSKA SP z o.o., ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa, KRS 0000011295, REGON 012834925, NIP 5242106779.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od ATLANTIC POLSKA SP z o.o., ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa, KRS 0000011295, REGON 012834925, NIP 5242106779.Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest ATLANTIC POLSKA SP z o.o., ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa, KRS 0000011295, REGON 012834925, NIP 5242106779.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Atlantic Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 99 A, 03-044 Warszawa w celu kontaktu oraz przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta a dane sprostowane w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych (rodo@atlantic-polska.pl). Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Dane mogą być profilowane celem dostosowania rodzaju treści do Państwa oczekiwań.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

W związku z wejściem w życie od  maja 2018 roku owego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe

Atlantic Polska Sp. z o.o.,

ul. Płochocińska 99 A,

03-044 Warszawa

informuje Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Atlantic Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 99 A,

03-044 Warszawa, NIP 524-21-06-779, REGON: 012834925;

KRS: 000001129593352.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Płochocińska 99 A, 03-044 Warszawa
lub e-mail: rodo@atlantic-polska.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1& lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pocztę elektroniczną
pod adresem rodo@atlantic-polska.pl lub pisemnie:
ul. Płochocińska 99A, 03-215 Warszawa

Z poważaniem Zaspół Atlantic Polska Sp. z o.o.